چگونه روش تدریس معلم فرزندم را ارزیابی کنم؟

 

شما باید بدانید که در مدرسه به ویژه در دروه ابتدایی با چه روشی به کودک شما آموزش داده می‌شود؛ روش تدریس معلم فرزند خود را ارزیابی کنید و در صورتی که از روش درستی برای آموزش استفاده نمی‌کند؛ راه‌چاره‌ای بیندیشید. چرا که نحوه آموزش و روش تدریسی که در مدرسه و توسط معلم صورت می‌گیرد بر زندگی کودک شما در آینده موثر است.

 

شما باید بدانید که در مدرسه به ویژه در دروه ابتدایی با چه روشی به کودک شما آموزش داده می‌شود؛ روش تدریس معلم فرزند خود را ارزیابی کنید و در صورتی که از روش درستی برای آموزش استفاده نمی‌کند؛ راه‌چاره‌ای بیندیشید. چرا که نحوه آموزش و روش تدریسی که در مدرسه و توسط معلم صورت می‌گیرد بر زندگی کودک شما در آینده موثر است.

 

برای فهم اهمیت این موضوع به خاطرات دوران مدرسه خود رجوع کنید. حتما به یاد می‌آورید که در دوران مدرسه چگونه به ما درس‌ها آموزش داده می‌شد؟ و البته نه تنها در دوره ابتدایی که تا دوران دانشگاه بسیاری از ما مخاطبان منفعل کلاس‌های درس بودیم. روش تدریس معلم‌های عزیز دوران ما، روشی بود که سالیان سال از قرن‌ها پیش تا زمان ما ادامه داشت.

معلم وارد کلاس می‌شد. برپا، برجا. با نشستن ما بر نیمکت‌ها،کتاب‌های درسی باز می‌شد؛ معلم شروع می‌کرد و هر آنچه می‌دانست را به ما منتقل می‌کرد. یک متکلم وحده درکلاس درس  به نام معلم که محوریت کلاس با او بود. ما هم باید سراپا گوش می‌بودیم و هرچه می‌گفت را می‌شنیدیم، حفظ می‌کردیم و برخی درس‌ها را هم کم و بیش از توضیحات او می‌فهمیدیم. 

آنچه از این همه سال، برای ما ماند جز مقداری محفوظات غیرکاربردی برای زندگی، تقریبا چیز دیگری نبود. منفعل بودن، مقلد بودن، کمبود اعتماد به نفس، خلاقیت، کنجکاوی و نداشتن راه حل‌های مناسب برای مسائل مختلف در بسیاری از هم نسل‌های ما  نتیجه همین روش تدریس سنتی بود.

خوشبختانه امروزه روش‌های تدریس به ویژه روش تدریس ابتدایی بسیار متفاوت شده است. معلم، دیگر در کلاس درس، مرکزیت ندارد. به جای او این کودک شما و علایق و توانمندی‌های اوست که در محور توجه است.

کودک شما در حین آموزش باید فعال باشد و خودش فرایند‌ها را تجربه کند و بیاموزد. معلم او یک راهنما است تا توانایی دانش‌آموز را تقویت کند. معلم باید از وسایل و امکانات آموزشی متنوع استفاده کند و با تمرینات و فعالیت‌های مختلف برای کودک  شما یادگیری موثر را ایجاد نماید.

امروزه بهترین روش تدریس این گونه تعریف شده است که معلم به جای انتقال صرف دانش بشری به یک کودک دبستانی،  باید پا به پای او حرکت کند و به او کمک نماید که درس را از روی علاقه و به صورت عمقی بیاموزد. در این روش تدریس، معلم باید یک سازمان‌دهنده خوب باشد تا بتواند کودک را به فعالیت برای یادگیری تحریک و تشویق کند.

شما می‌توانید برای ارزیابی روش تدریس معلم فرزند خود در مدرسه موارد زیر را بررسی کنید:

{C}·       آیا برای کودک شما در کلاس درس هدف مشخص می‌شود؟ مثلا کودک شما می‌داند برای چه چنین بازی یا نمایشی انجام می‌شود یا چرا باید این درس را یاد بگیرد؟

{C}·       آیا کودک شما به اهداف تعیین شده می‌رسد؟ هدف‌هایی که برای کودک شما در نظر گرفته شده با توجه به سطح توانمندی اوست و به او کمک می‌شود تا به اهداف تعریف شده برسد؟

{C}·       آیا کودک شما در کلاس فعالیت دارد؟ چقدر کودک شما به فعالیت در کلاس تشویق می‌شود و در چه زمینه هایی فعال است؟ فعالیت‌های او گروهی است یا انفرادی؟

{C}·       آیا برنامه‌های درسی کلاس کودک شما به زندگی اجتماعی او مربوط می‌شود؟ مثلا کودک شما در کلاس درس، بامفاهیم مربوط به حق و حقوق خود و دیگران آشنا می‌شود؟ یاد می‌گیرد کجا باید صحبت کند و کجا شنونده باشد؟ آیا کودک شما در کلاس درس با مفهوم قانون و قانون‌مداری آشنا می‌شود؟ تغییرات محسوسی در روابط اجتماعی کودک خود می‌بینید؟

{C}·       چقدر استعداد و تمایلات کودک شما در کلاس توسط معلم مورد توجه قرار می‌گیرد؟ آیا از کودک حفظیات و فهم ریاضی می‌خواهند یا اگر نقاشی او خوب بود یا آچار به دست خوبی بود و ذوق فنی داشت؛ علایق او مورد توجه قرار می‌گیرد؟ چگونه با او و استعداد و علایقش برخورد می‌شود.

{C}·       آیا معلم به روش یادگیری کودک شما توجه می‌کند؟ مثلا اگر کودک شما فردی لمسی است که تمایل دارد همه چیز را لمس کند تا یاد بگیرد؛ چقدر امکانات تجربه کردن در اختیار او قرار می‌دهد. اگر کودکی از طریق شنیدن یاد می‌گیرد، چقدر موارد خوب توضیح داده می‌شود تا او بشنود و یاد بگیرد؟  یا اگر کودک شما بصری باشد و از طریق چشم و با دیدن بهتر یاد بگیرد؛ چقدر تصاویر مربوط به مفاهیم در کلاس نشان داده می‌شود.

{C}·       معلم کودک شما چقدر و چگونه کنجکاوی و تفکر خلاق کودکتان را برمی‌انگیزد؟ آیا سریعا موارد  درسی را آموزش می‌دهد و تمام؛ یا نه؟ با سوالات درست کودک را به تفکر و تلاش برای فهمیدن هدایت می‌کند.

{C}·       کودک شما چقدر در کلاس بازی می‌کند؟ البته بازی‌های هدفمند؛ آیا از میل به بازی کودک در کلاس برای یادگیری استفاده می‌شود؟ از کودک خود بپرسید در کلاس چه بازی‌هایی انجام می‌دهد و چرا و یا اینکه از این بازی چه چیزهایی یاد می‌گیرد؟

{C}·       آیا در کلاس کودک شما فعالیت‌های گروهی انجام می‌شود؟ و به چه شیوه‌ای؟ کودک شما روزی چندبار همراه با همکلاسی‌هایش به انجام فعالیت کلاسی تشویق شده است؟ آیا این فعالیت‌ها به درستی انجام می‌گیرد یعنی اینکه همه اعضای گروه در انجام کار واگذار شده به آنها، فعالند یا نه؟ کودک شما چند بار سرگروه بوده؟ چند بار عضو معمول گروه؟

امروزه بهترین روش تدریس، روشی است که موارد بالا را رعایت کند. یعنی کودک شما درکلاسی با چنین روش تدریسی یاد می‌گیرد فعال باشد، استعدادش شکوفا شود و در مسیر درست قدم بردارد، حس کنجکاوی و تفکر خلاق او برانگیخته می‌شود. مهارت‌های زندگی اجتماعی را می‌آموزد و زندگی هدفمند را یاد می‌گیرد. پس برای آینده کودک به روش تدریس معلم مدرسه‌اش حساس باشید و آن را ارزیابی کنید.